تاريخ روز : شنبه 01 آذر 1393

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت توسعه صنايع بهشهر

  

اطلاعات عمومی

 

براي ورود و رويت اطلاعات سهامدار ، نام کاربری عدد پنج رقمی کد بورس و  رمز عبور شماره شناسنامه میباشد.

 

در حال حاضر امکان اصلاح اطلاعات سهامدار از طریق سایت وجود ندارد.

 

 

 

 

معرفی شرکت

شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامی عام)درتاريخ 14 دی ماه 1349 تحت نام شرکت سهامی خاص توسعه صنایع آرین و بشماره  14393 در اداره ثبت شرکتها و موسسات صنعتی تهران به ثبت رسيده است . طبـق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/5/1350 نام شرکت ، به شرکت سهامی خاص توسعه صنایع بهشهر تغییر یافت  و  حســب مصوبه  مجمع  عمـومی فوق العاده مورخ 14/12/1352 نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته وازسال 1353 درسازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است . سرمایه شرکت پس از چندین مرحله افزایش، در تاریخ 25/11/89 بالغ بر 3.024 میلیارد ریال (شامل تعداد 3.024 میلیون سهم یکهزار ریالی ) می باشد. .
موضوع فعالیت شرکت  توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) حسب مفاد اساسنامه ، سرمایه گذاری در شرکتها ازطریق خریدوفروش سهام آنها وخریدوفروش اوراق قرضه واوراق بهادار و مشارکت در بانکها وسایرشرکتها اعم ازتولیدی وبازرگانی وانجام سایر معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت می باشد.

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی
دریافت به صورت RSS